Administracja > Użytkownicy i role > Tworzenie ról użytkowników

Drukuj

Tworzenie ról użytkowników

Role umożliwiają precyzyjne określenie profili dostępu do poszczególnych programów. Użytkownicy z przypisaną rolą otrzymają zdefiniowane dla niej uprawnienia.

 

Aby dodać rolę:

1.Z menu Ustawienia wybierz polecenie Definicje ról.

2.Na panelu Uprawnienia kliknij przycisk Nowa rola.

3.W oknie Nowa rola wprowadź nazwę tworzonej roli.

4.Na panelu Uprawnienia zaznacz w kolumnie Dostęp prawa dostępne w danej roli.

5.Na panelu Użytkownicy w kolumnie Dostęp oznacz użytkowników do których przypisana zostanie tworzona rola.

6.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Zobacz także:

Przypisanie ról do użytkowników

Przyznawanie dostępu do Firmy