Administracja > Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych MS SQL

Drukuj

Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych MS SQL

Tworzenie kopii bezpieczeństwa w Sage Asystent >>

 

Poniżej opisane zostało jak utworzyć kopię bezpieczeństwa bazy danych za pomocą narzędzi i mechanizmów bazy danych MS SQL.

 

Zalecamy, aby w trakcie tworzenia kopii bazy danych nie korzystał z niej żaden użytkownik.

 

Aby utworzyć kopię bezpieczeństwa wybranej bazy:

1.Uruchom program Microsoft Server SQL Management Studio (domyślnie w menu Start znajduje się w katalogu Microsoft SQL Server 2012).

2.W oknie logowania:

w polu Server type ustaw Database Engine.

w polu Server name podaj nazwę serwera SQL, na którym znajduje się baza, której kopię chcesz utworzyć. Jeśli wykonana została instalacja domyślna serwera SQL wtedy będzie to: nazwa_komputera\sagepl.

w polu Authentication wybierz sposób uwierzytelnienia użytkownika. Jeśli wykonana została instalacja domyślna serwera SQL, wybierz Windows Authentication aby zalogować się z poświadczeniami użytkownika windows. Domyślnie dostęp administracyjny do bazy danych ma tylko użytkownik, który instalował Serwer SQL.

3.Kliknij przycisk Connect.

4.W panelu Object Explorer rozwiń katalog Databases.

5.Kliknij prawym przyciskiem na nazwie bazy danych, której kopię chcesz utworzyć i wybierz polecenie Tasks > Back Up.

6.W oknie Back Up Database na stronie General:

w polu Backup type ustaw Full.

jako Backup component ustaw Database.

w polu Name grupy ustawień Backup set wprowadź opis ułatwiający późniejsze rozpoznanie punktu przywracania bazy danych.

w grupie ustawień Destination podpowiadana jest domyślna ścieżka zapisu i nazwa pliku kopii bazy danych. Aby zmienić katalog zapisu i nazwę pliku kopii bazy danych usuń wyświetlaną ścieżkę przyciskiem Remove a następnie kliknij przycisk Add. Nazwę pliku zapisu kopii bazy danych należy podać wraz z rozszerzeniem .bak.

7.Kliknij przycisk OK.

 

Domyślne kopia bazy danych dodawana jest do pliku wskazanego w grupie ustawień Destination. Z tego pliku będzie można później odtworzyć poszczególne kopie.

 

Więcej informacji o tworzeniu kopii bezpieczeństwa można znaleźć w dokumentacji Microsoft dla Serwera SQL.

 

Zobacz także:

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa bazy danych MS SQL