Administracja > Firmy > Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Drukuj

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Kopie bezpieczeństwa w programie wykonywane są dla wybranych firm oraz modułów. W tym celu:

1.Na zakładce Firmy w pierwszej kolumnie zaznacz firmy, dla których chcesz utworzyć kopie bezpieczeństwa.

2.Kliknij przycisk Kopia bezpieczeństwa.

3.W otwartym oknie wybierz moduły dla których utworzona zostanie kopia bezpieczeństwa.

4.Kliknij przycisk Dalej aby rozpocząć tworzenie kopii bezpieczeństwa.

5.W kolejnym oknie prezentowany jest postęp tworzenia kopii bezpieczeństwa. Przycisk Skopiuj do schowka zapisuje treść podsumowania wykonanych operacji w schowku Windows.

hmtoggle_plus1Ikony statusu

6.Kliknij przycisk Zakończ aby zamknąć okno.

 

Funkcjonalność jest dostępna dla programów:

Sage Symfonia 2.0 od wersji 2017,

Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość od wersji 2016.5a,

Sage Symfonia ERP od wersji 2017,

Sage Symfonia Kadry i Płace od wersji 2019.1,

Sage 50c od wersji 2019.1

 

Funkcjonalność kopii bezpieczeństwa nie obsługuje w pełni firm pracujących w trybie osobnych baz.

 

Nazwa pliku z kopią bezpieczeństwa firmy składa się z nazwy skróconej firmy, nazwy użytkownika oraz daty wykonania kopii bezpieczeństwa.

 

Kopie bazy danych programów Sage Symfonia 2.0 oraz Sage Symfonia 2.0 Start zapisywane są w katalogu wskazanym w ustawieniach Asystenta.

Kopie baz danych Sage Symfonia ERP zapisywane są w domyślnym katalogu kopii bezpieczeństwa zdefiniowanym na serwerze MS SQL.

 

Aby utworzyć kopię pojedynczej bazy można skorzystać z polecenia Wykonaj kopię bezpieczeństwa dla dostępnym w menu podręcznym dla wybranej firmy.

 

Zobacz także:

Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych MS SQL

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa bazy danych MS SQL