Praca z Asystentem > Generowanie JPK

Drukuj

Generowanie JPK

Opcja służy do przygotowania plików JPK dla firm pracujących w oparciu o Sage Symfonia ERP, Sage Symfonia 50 cloud. Opis przygotowania JPK dla programów Symfonia 2.0 znajduje się w oddzielnym temacie pomocy >>

 

Użytkownik wykonujący operację tworzenia plików JPK powinien mieć nadane prawo Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

Aby utworzyć pliki JPK:

1.Na zakładce Firmy w pierwszej kolumnie zaznacz firmy, dla których wykonana zostanie operacja.

2.Rozwiń menu z przycisku Zarządzaj JPK i wybierz Generuj JPK.

3.W oknie kreatora Generowanie raportów JPK dla Symfonii ERP:

hmtoggle_plus1Krok 1 - Bazy
hmtoggle_plus1Krok 2 - Parametry
hmtoggle_plus1Krok 3 - Podsumowanie

4.W oknie Generowanie raportów JPK wprowadź ustawienia wykonania raportu:

Raporty JPK – wybierz rodzaj tworzonego pliku JPK. Pozostałe ustawienia zależą od wybranego raportu.

Korekta raportu – oznacz jeśli raport JPK przygotowywany jest w celu korekty.

Typ kontroli – określ, czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.

Według daty (tylko JPK_FA) – określa czy dokumenty w raporcie uwzględniane będą według daty: wystawienia, sprzedaży czy wpływu.

Okres od, do / Data od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport.

Uwzględnij dane z bufora (tylko: JPK_KR, JPK_VAT) – raport zawrze również dokumenty z bufora.

Lokalizacja – podaj katalog zapisu pliku JPK. Jeśli zaznaczysz Katalog danych określony na podstawie ustawień Symfonia e-Deklaracje wykorzystany zostanie katalog zapisu zdefiniowany w programie e‑Deklaracje.

5.Kliknij przycisk Generuj aby rozpocząć tworzenie plików JPK.

6.Przycisk Kolejny JPK dla tych samych firm na oknie podsumowania pozwala wrócić do okna ustawień raportu np. aby wykonać inny rodzaj raportu JPK. Aby opuścić okno podsumowania kliknij przycisk Zamknij.

 

Zobacz także:

Publikacja JPK w e-Audytor

Generowanie JPK (Symfonia 2.0)