Praca z Asystentem > Publikacja JPK w e-Audytor (Symfonia 2.0)

Drukuj

Publikacja JPK w e-Audytor (Symfonia 2.0)

Program Sage Asystent umożliwia tworzenie i wysyłkę plików JPK na platformę e-Audytor. Aby generowanie plików było możliwe należy w ustawieniach programu wprowadzić konto administratora organizacji oraz skonfigurować firmę.

Użytkownik wykonujący operację powinien mieć nadane prawo Publikowanie dokumentów w e-Audytor oraz Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

Tworzenie i publikacja raportów JPK na platformie e-Audytor nie jest obsługiwane w firmach Sage Symfonia ERP.

 

Na platformie e-Audytor powinien być skonfigurowany rok finansowy odpowiadający tworzonym raportom JPK.

 

Aby utworzyć i przesłać pliki JPK do e-Audytor:

1.Na zakładce Firmy w pierwszej kolumnie zaznacz firmy, dla których wykonana zostanie operacja.

2.Rozwiń menu z przycisku Zarządzaj JPK i wybierz Publikuj JPK (Symfonia). Polecenie wysyłki wykonywane jest tylko dla tych firm, dla których wykonana została konfiguracja.

3.W oknie Jednolity Plik Kontrolny wprowadź ustawienia wykonania raportu:

Raporty JPK – wybierz rodzaj tworzonego pliku JPK. Pozostałe ustawienia zależą od wybranego raportu.

Typ kontroli – określ, czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.

Według daty (tylko JPK_FA) – określa czy dokumenty w raporcie uwzględniane będą według daty: wystawienia, sprzedaży czy wpływu.

Okres od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport. Dokumenty uwzględnione zostaną według daty sprzedaży.

Uwzględnij dane z bufora (tylko: JPK_KR, JPK_VAT) – raport zawrze również dokumenty z bufora.

Lokalizacja – podaj katalog zapisu pliku JPK. Jeśli zaznaczysz Katalog danych określony na podstawie ustawień Symfonia e-Deklaracje wykorzystany zostanie katalog zapisu zdefiniowany w programie e‑Deklaracje.

4.Kliknij przycisk Publikuj w e-Audytor aby rozpocząć tworzenie plików JPK.

5.Przycisk Kolejny JPK dla tych samych firm na oknie podsumowania pozwala wrócić do okna ustawień raportu np. aby wykonać inny rodzaj raportu JPK. Aby opuścić okno podsumowania kliknij przycisk Zamknij.

 

Zobacz także:

Generowanie JPK