Administracja > Użytkownicy i role > Przypisanie ról do użytkowników

Drukuj

Przypisanie ról do użytkowników

Prawa użytkowników w programach określane na podstawie przypisanych im Ról. Użytkownik będzie posiadał wszystkie prawa z przypisanych do niego ról.

 

Aby przypisać rolę do użytkownika:

1.Z menu Ustawienia wybierz polecenie Użytkownicy.

2.Na panelu Użytkownicy kliknij dwa razy prawym przyciskiem myszy na wybranym pracowniku.

3.W oknie ustawień pracownika przejdź na panel Role.

4.W kolumnie Dostęp oznacz role aby przypisane do użytkownika.

5.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Aby przypisać użytkowników do roli:

1.Z menu Ustawienia wybierz polecenie Definicje ról.

2.Na panelu Uprawnienia kliknij dwa razy na wybranej roli.

3.W oknie ustawień roli przejdź na panel Użytkownicy.

4.W kolumnie Dostęp oznacz użytkowników aby przypisać ich do roli.

5.Kliknij przycisk Zapisz.