Administracja > Polityka haseł

Drukuj

Polityka haseł

Jednym z ważniejszych elementów planowania zabezpieczeń jest opracowanie polityki haseł, która zapewni wystarczające bezpieczeństwo podczas logowania do danych firmy. Każda firma powinna mieć jasno ustaloną politykę bezpieczeństwa haseł zastosowaną przez Administratora praw i udostępnioną wszystkim aktywnym użytkownikom systemu.

Okno Polityka haseł umożliwia indywidualne dostosowanie polityki bezpieczeństwa haseł użytkowników systemu do specyfiki wymogów zabezpieczeń stosowanych w firmie.

 

Poziom zabezpieczeń

Stopień zabezpieczenia konfigurowany domyślnie w module:

hmtoggle_plus1Poziom podstawowy
hmtoggle_plus1Poziom podwyższony
hmtoggle_plus1Poziom użytkownika

 

Reguły semantyki i reguły czasu

Reguły określają poszczególne opcje konfiguracji haseł. Wybranie pozycji z listy w górnej części okna uwidacznia poszczególne opcje konfiguracji haseł (w dolnej części okna). Zaznaczenie pola wyboru z lewej strony opisu parametru oznacza, że dana opcja będzie brana pod uwagę w momencie ustalania hasła. W przypadku odznaczonego pola wyboru  z lewej strony opisu parametru, poszczególne opcje konfiguracji haseł (w dolnej części okna) będą nieaktywne i widoczne na szaro:

hmtoggle_plus1Długość hasła
hmtoggle_plus1Poziom złożoności hasła
hmtoggle_plus1Maksymalny wiek hasła
hmtoggle_plus1Ostatnio używane hasło
hmtoggle_plus1Ostrzeżenie o zbliżającym się terminie utraty ważności hasła

 

Ustawienie polityki haseł obowiązuje we wszystkich dołączonych firmach.