Strona startowa

Drukuj

Logowanie do biura rachunkowego

Aby zalogować się do bazy biura rachunkowego:

1.Z menu Firma wybierz polecenie Zaloguj użytkownika.

2.W oknie logowania wybierz Firmę, do której chcesz się zalogować.

3.Aby zalogować się z poświadczeniami aktualnego użytkownika Windows zaznacz Zaloguj jako użytkownika Windows.

Aby zalogować się podając Użytkownika i Hasło pozostaw odznaczone Zaloguj jako użytkownika Windows.

4.Kliknij przycisk Zaloguj.

 

Po zalogowaniu do firmy dostępna funkcjonalność aplikacji Sage Asystent zależy od ustawień konta użytkownika.

Konta z uprawnieniem do administracji programem logują użytkownika z możliwością edycji ustawień, dołączania firm oraz zarządzania użytkownikami.

Konta użytkowników bez prawa do administracji przeznaczone są do codziennej pracy z dołączonymi firmami w poszczególnych modułach.

 

Zobacz także:

Tworzenie bazy biura rachunkowego

Dołączanie bazy biura rachunkowego