Administracja > Firmy > Konwersja bazy firmy

Drukuj

Konwersja baz firmy

Aby zaktualizować format danych firmy do współpracy z nową wersją modułu biznesowego Sage:

1.Na zakładce Firmy w pierwszej kolumnie zaznacz firmy, których bazy chcesz zaktualizować do nowej wersji aplikacji.

Aplikacja w nowej wersji musi być zainstalowana w systemie a Domyślna ścieżka do programu musi wskazywać na program w nowej wersji.

2.Kliknij przycisk Konwertuj.

3.W oknie kreatora konwersji w pierwszym kroku wybierz moduły, których konwersję chcesz wykonać.

4.Kliknij Dalej.

5.W drugim kroku wyświetlane jest przypomnienie o konieczności utworzenia kopii bezpieczeństwa przed konwersją bazy. Aby kontynuować zaznacz Kopia bezpieczeństwa została wykonana i kliknij przycisk Dalej.

6.W trzecim kroku dla baz Sage Symfonia 2.0:

oznacz w pierwszej kolumnie, które bazy Sage Symfonia zostaną skonwertowane,

jeśli nie korzystasz z klucza sprzętowego wprowadź w kolumnie Numer seryjny numery seryjne dla nowej wersji modułu. Numer seryjny składa się z dwóch części, które należy wprowadzić w oddzielne pola.

7.Kliknij Dalej.

8.W czwartym kroku dla baz Sage Symfonia ERP, Sage Kadry i Płace, Sage 50c:

w pierwszej kolumnie oznacz bazy, które zostaną skonwertowane,

w kolumnie Numery seryjne wprowadź numery seryjne dla nowej wersji modułów wykorzystywanych w danej bazie. Pole umożliwia wprowadzenie wielu numerów seryjnych. Poszczególne numery seryjne należy wprowadzać w oddzielnych liniach pola tekstowego.

w kolumnie Klucz sprzętowy oznacz bazy korzystające z klucza sprzętowego.

Funkcjonalność konwersji baz nie obsługuje w pełni firm pracujących w trybie osobnych baz.

9.Kliknij Dalej.

10.W kolejnym kroku prezentowany jest postęp konwersji baz. Przycisk Skopiuj do schowka zapisuje treść podsumowania wykonanych operacji w schowku Windows.

hmtoggle_plus1Ikony statusu

11.Kliknij Zakończ aby zamknąć okno.

 

Funkcjonalność jest dostępna dla programów:

Sage Symfonia 2.0 (Finanse i Księgowość, Handel, Środki Trwałe) od wersji 2017,

Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość od wersji 2016.5a,

Sage Symfonia ERP od wersji 2017,

Sage Kadry i Płace od wersji 2019.1,

Sage 50c od wersji 2019.1.

 

Jeśli baza jest już w najnowszej wersji i nie wymaga aktualizacji wtedy proces konwersji poinformuje, że operacja zakończyła się sukcesem.

 

Aktualizację formatu danych firmy do nowej wersji:

dla aplikacji Sage Symfonia 2.0 można wykonać również podczas logowania do firmy w danej aplikacji.

dla baz Sage Symfonia ERP można wykonać z modułu Sage Administracja.

 

Zobacz także:

Tworzenie kopii bezpieczeństwa