Administracja > Katalog zapisu kopii bezpieczeństwa

Drukuj

Katalog zapisu kopii bezpieczeństwa

Aby zdefiniować katalog zapisu tworzonych przez Asystenta plików kopii bezpieczeństwa dla programów Sage Symfonia 2.0 oraz Sage Symfonia Start 2.0:

1.Z menu Ustawienia wybierz polecenie Kopia bezpieczeństwa.

2.W otwartym oknie kliknij przycisk Wybierz i wskaż katalog, w którym zapisywane będą kopie bezpieczeństwa. Potwierdź wybór przyciskiem OK.

3.W polu Hasło i Powtórz hasło podaj hasło zabezpieczające dostęp do zapisanych kopii bezpieczeństwa.

4.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Ustawienie ścieżki zapisu kopii bezpieczeństwa i hasła jest wspólne dla wszystkich użytkowników.