Administracja > Firmy > Grupowe dołączanie

Drukuj

Grupowe dołączanie

Aby do firm w Asystencie automatycznie dołączyć bazy:

1.Na zakładce Firmy kliknij przycisk Dołącz grupowo.

2.W pierwszym kroku kreatora wybierz sposób w jaki wyszukane zostaną bazy:

Wyszukaj w konfiguracji aplikacji - wyszukane zostaną firmy, skonfigurowane aplikacjach, z których korzystał aktualny użytkownik Windows.

Wyszukaj we wskazanym katalogu - wyszukane zostaną firmy znajdujące się w podkatalogach we wskazanej na dysku lokalizacji. Kliknij przycisk Wybierz aby podać katalog, w którym wykonane zostanie wyszukiwanie.

3.Kliknij przycisk Dalej.

4.W drugim kroku prezentowana jest lista wyszukanych firm. W pierwszej kolumnie oznacz bazy, które chcesz dołączyć.

5.Kliknij przycisk Dalej.

6.W trzecim kroku w kolumnie Nazwa administratora i Hasło podaj poświadczenia logowania użytkownika mającego uprawnienia administracyjne w poszczególnych firmach.

hmtoggle_plus1Grupowe wprowadzenie poświadczeń

7.Kliknij przycisk Dalej.

8.W trzecim kroku prezentowany jest postęp dołączania firm.

hmtoggle_plus1Ikony statusu

9.Kliknij przycisk Zakończ aby zamknąć okno.

 

Funkcjonalność jest dostępna dla programów:

– Sage Symfonia 2.0 od wersji 2017,

– Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość od wersji 2016.5a,

– Sage Symfonia ERP od wersji 2017.

 

W związku z tym, że dołączane bazy parowane są na podstawie numeru NIP:

– pominięte zostaną bazy, dla których w Asystencie znajduje się więcej niż jedna firma z ich numerem NIP.

– bazy bez numeru NIP nie będą dołączane.

W takim przypadku bazy należy dołączyć ręcznie.