Strona startowa

Drukuj

Dołączanie bazy biura rachunkowego

Aby dołączyć utworzoną wcześniej bazę biura rachunkowego:

1.Z menu Firma wybierz polecenie Zarządzanie > Dołącz firmę.

2.W oknie Dołączanie istniejącej firmy w kolejnych krokach wprowadź parametry istniejacej bazy danych:

Krok 1Krok 1
Krok 2 z 7Krok 2
Krok 3 z 7Krok 3
Krok 4 z 7Krok 4
Krok 5 z 7Krok 5
Krok 6 z 7Krok 6

 

Zobacz także:

Tworzenie bazy biura rachunkowego

Logowanie do biura rachunkowego