Administracja > Użytkownicy i role > Dodawanie użytkownika

Drukuj

Dodawanie użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika programu Sage Asystent:

1.Z menu Ustawienia wybierz polecenie Użytkownicy.

2.Na panelu Użytkownicy kliknij przycisk Nowy.

3.W oknie Nowy użytkownik wprowadź:

Login – login tworzonego użytkownika.

Wybierz Typ logowania jako Standardowe (przez podanie nazwy użytkownika i hasła) lub Zintegrowane (używając poświadczeń użytkownika systemu windows)

Imię – imię użytkownika tworzonego konta.

Nazwisko – nazwisko użytkownika tworzonego konta.

Stan – określa czy konto użytkownika jest aktywne i można się na nie logować.

Administrator – konta z zaznaczonym polem Administrator umożliwiają zarządzanie aplikacją i uprawnieniami użytkowników.

4.Na panelu Dostęp do firm/baz określ, z których programów użytkownik może się logować do poszczególnych firm przez oznaczenie w kolumnie Dostęp.

5.Na panelu Role wybierz role odpowiadające uprawnieniom nowego użytkownika przez zaznaczenie ich w kolumnie Dostęp.

6.Kliknij Zapisz aby zatwierdzić nowego użytkownika.

 

Zobacz także:

Tworzenie ról użytkowników

Przypisanie ról do użytkowników

Przyznawanie dostępu do Firmy